Machtiging Incasso

Door het onderstaand formulier in te vullen en op te sturen verleent de ondergetekende hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Naam:                Islamitische Stichting Nederland-Zwolle
Adres:                Gombertstraat 340
Postcode:         8031 MK
Plaats:               Zwolle
IBAN/Rek.nr.:   NL28 RABO 0170 7448 68

Om maandelijks ingaande vanaf 01-01-2022, 15* Euro van zijn/haar (post) bankrekening af te schrijven wegens contributie Ulu Moskee.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 60 dagen bij zijn/haar eigen giro-of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

*Wilt u maandelijks meer doneren tijdens uw lidmaatschap? U kunt ons dit laten weten door het te vermelden in de opmerkingen door aan te geven hoeveel u maandelijks zou willen doneren.