24-04-2022 / Uitnodiging Iftar met Buren

Beste Buurtgenoot,

Zoals jullie weten zitten we midden in de vastenmaand.

Voor ons moslims is dit een bijzondere tijd, waarin we vasten en we ons nog sterker inzetten voor de relatie met onze medemensen en onze Schepper. Bij deze gelegenheid willen wij u graag informeren over deze voor moslims gezegende maar ook actieve tijd.

Het is een traditie om tijdens de Ramadan onze vrienden en bekenden uit te nodigen voor de iftarmaaltijd in de avond. Naar aanleiding van deze traditie zouden we ook u graag uitnodigen voor de iftarmaaltijd. Met het oog op een geslaagde saamhorigheid in onze diverse samenleving kijken we ernaar uit om u op deze dag van harte welkom te heten.

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Iftar maaltijd op zondag 24 april 2022. De inloop is om 20:00 uur. Het verbreken van het vasten zal geschieden om 20: 54 uur (zonsondergang).

In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u uw bezoek voor 23 april per e-mail kenbaar te maken.

Met de hoop u op 24 april 2022 te mogen verwelkomen voor de Iftar maaltijd.


Bestuur Ulu Moskee Zwolle

   
Voor meer informatie & aanmelding:
Gombertstraat 340, 8031 MK Zwolle tel. 06 16 88 93 81 zwolle.ulumoskee@gmail.com